Tietosuojaseloste (2021)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Biotus Oy:n noudattama tietosuojakäytäntö.

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Biotus Oy

Y-tunnus: 1840555-9

Osoite: Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Sähköposti: info@biotus.fi

 

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:  Katrianna Leino

Yhteystiedot: katrianna.leino@biotus.fi

  1. Rekisterin nimi

Biotus Oy:n henkilötietoja koskeva henkilörekisteri.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Biotus Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakaspalvelutilanteissa, sekä tiedotus- ja neuvontatehtävissä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tavaran toimituksen ja laskutuksen kannalta oleellisia tietoja: yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ja yritysten osalta y-tunnus.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Biotus Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Biotus Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Biotus Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

  1. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Biotus ei luovuta, siirrä eikä myy rekisteriään muille osapuolille.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

  1. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö osoitteeseen info@biotus.fi. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen: Biotus Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Biotus Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Biotus Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@biotus.fi.

  1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Biotus Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Biotus Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Yhteystiedot

Toimitusaikataulu vko 24-25,

Olemme pyrkineet ottamaan juhannuksen pyhät huomioon toimituksissa, mutta toimitusviivästyksiä saattaa siitä huolimatta aiheutua viikolla 25. 

Tilaukset tulee tehdä sunnuntaihin 16.06.2024 mennessä sisään, jolloin lähetämme ne ma-ke 17.-19.06.2024 riippuen tuotteen saatavuudesta

Huom! Maanantaina 17.06.2024 ja sen jälkeen tehdyt tilaukset lähetetään vasta viikolla 26!

TarhurinApu (Biotus Oy)

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Ota yhteyttä:
neuvonta@tarhurinapu.fi
050 309 0810
(Puhelun hinta määräytyy asiakkaan oman liittymäsopimuksen mukaan, ei lisämaksuja.)

TarhurinApu

Toimitusehdot ja maksutavat

Tarhurinapu sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9

Pääsääntöisesti olemme tavoitettavissa

maanantaista perjantaihin klo 9:00-15:30.

Käytössänne on kaikki suosituimmat maksutavat:

Maksutavat

Avaa chat
TarhurinApu chat
Hei! 👋 😊
Voimmeko auttaa sinua? (tämä chat on käytössä pääsääntöisesti ma-pe klo 9:00-15:30)